7.8.2008

, tarkastellaan joitakin yhtäläisyyksiä

observing similarities